starxgoddess:Katherine Stone, O Sorrow, 2014 (Oil on panel)

starxgoddess:

Katherine Stone, O Sorrow, 2014 (Oil on panel)